Hur fungerar treserva ?

hur fungerar treserva ? Treserva genomförandewebb, Treserva vad är det, Treserva utbildning Örebro, Treserva linköping, Treserva Prod, Treserva logga In Gotland, Treserva URL, Treserva logga in

Vilket är innehållet i en genomförandeplan?

Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Vad kan du se under rubriken tillfälligt uppehåll?

Siffran bakom rubriken visar antal aktiviteter som finns att göra. Om en person är på sjukhus eller har uppehåll i dagvårdsperiod kan den som har chefsskrivbord markera att personen har tillfälligt uppehåll. Då syns det automatiskt under den här fliken.11 nov

Vem skriver genomförandeplan?

Med det här kunskapsstödet vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen av genomförandeplaner så att de personer som får stöd, service eller omsorg blir delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande.

Vad ska inte dokumenteras?

Journalanteckningen får aldrig innehålla antaganden eller vara av kränkande eller nedsättande karaktär. Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig. Genomförandeplanen är en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den sociala journalen.

Vad betyder tillfälligt uppehåll?

Om du läser på ett program kan du begära att få ta ett studieuppehåll med platsgaranti. Det innebär att du behåller din plats och har möjlighet att återuppta dina studier vid ett senare tillfälle.

Varifrån skapar jag en ny bevakning?

Lägg till en bevakning. Uppgifter från personens vårdplan hämtas från patientjournalen i Treserva. I Genomförandewebben kan du lägga till ny information under rubriken Uppföljning. Informationen överförs automatiskt till vårdplanen i patientjournalen.

data-jsarwt=”1″ data-usg=”AOvVaw30yMB9UQZBSI0tIp0Y8rfb” data-ved=”2ahUKEwjd37D946X6AhXIRWwGHT1aDKAQuAJ6BAglEAU”>2:01Birgit Wahlström, produktstrateg för Treserva berättar om hur CGI vill bidra till framtidens vård och omsorg. CGI har antagit utmaningen att …YouTube · CGI Sverige · 22 nov. 2021