När betalas el bidraget ut ?

när betalas el bidraget ut ? Återbetalning el 2022, Elbidrag tabell, När betalas stödet ut, Elstöd 2022 tabell, Elpriskompensation 2023, Bidrag för dyr el, Vilka får el kompensation, Vattenfall kompensation

När betalas Elprisstödet ut?

Du som har rätt till elpriskompensation ska nu ha fått den utbetald för månaderna december 2021 till mars 2022. Om du fortfarande saknar din utbetalning ber vi dig kontakta vår kundservice.

Hur betalas Elpriskompensationen ut?

När betalas ersättningen ut? Elpriskompensationen för december?februari drogs från de fakturor vi skickade ut till våra kunder i början av april, och kompensationen för mars dras från och med fakturan som skickas i juni.

Hur får man tillbaka på elräkningen?

Stödet baseras på hur stor elförbrukning ett hushåll har varje månad, där den högsta ersättningsnivån är hushåll som använder över 2 000 kWh per månad. Som mest kan du som elkund ett stöd på max 2 000 kronor per månad. Som minst ska du ha förbrukat 700 kWh under en månad. Då får du 100 kronor för den månaden.12 jan

När kommer Elkompensationen för mars?

Kompensationen för mars månad 2022 kan uppgå till mellan 100 kronor och 1 000 kronor beroende på hur stor din elförbrukning varit. Ersättningstrappan börjar vid 400 kWh per månad och slutar vid 2000 kWh.19 maj 2022

När betalas Elprisstödet ut Vattenfall?

Med anledning av höga elpriser i vinter har hushåll med en elförbrukning på minst 700 kilowattimmar i december, januari och februari rätt till pengar. Nu i april börjar den så kallade elpriskompensationen betalas ut i Norrbotten.

Hur mycket är Elpriskompensationen?

Elpriskompensationen gäller för de fyra vintermånaderna december 2021 samt januari, februari och mars 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. Dock kommer ersättningen för mars enbart gälla kunder i södra Sverige, elprisområde 3 och 4, samt med en annan ersättningstrappa.