När blir man häktad ?

när blir man häktad ? Tid från väcka åtal till rättegång, Hur länge häktad innan rättegång, Häktningsframställan, Förundersökning, Rättegångsbalken, Envarsgripande, Skillnad mellan häkte och fängelse, Häktningsförhandling Stockholms tingsrätt

När hamnar man i häktet?

Häktning. Om det finns en risk att en person försvårar brottsutredningen kan åklagaren begära att denne häktas. Det kan bland annat handla om att personen riskerar att avvika eller undanröjer bevis. Ett krav är dock att han eller hon är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse.1 apr

Vem bestämmer om en person ska häktas?

Krav för att häktas Det är bara en domstol som har rätt att besluta om häktning. I normalfallet krävs det sannolika skäl för att den misstänkte har begått det aktuella brottet. Som huvudregel krävs det även att brottet som man misstänks för kan ge fängelse i minst ett år.

Hur länge kan man sitta häktad utan bevis?

De nya häktningsreglerna stadgas i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken (1942:740) och 23 a § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Av den förstnämnda bestämmelsen utläses att en misstänkt som huvudregel får vara häktad en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har väckts.4 okt

Vad är skillnaden mellan att vara anhållen och häktad?

Du får vara inlåst som anhållen i högst tre dagar. Klockan tolv på tredje dagen måste åklagaren bestämma om du ska släppas ut, eller om du ska komma till domstolen. Sedan bestämmer domstolen om du ska släppas, eller om du ska bli häktad. Om du blir häktad så fortsätter du att vara inlåst.

Vad krävs för att man ska bli häktad?

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol.

Vilka brott ger häktning?

För att bli häktad måste man vara misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Om brottet har minst två års fängelse i straffskalan brukar det talas om s.k. obligatorisk häktning. Det ska också finnas en risk att den misstänkte lämnar landet, försvårar utredningen eller fortsätter att begå brott.

Får man titta på tv i häktet?

Den person som är häktad får lyssna på radio, se på tv och läsa dagstidningar som finns på häktet. Men inte om den häktade har restriktioner. och låna böcker från häktets bokvagn eller bibliotek.