När får man lön i december 2020 ?

när får man lön i december 2020 ? När får man lön som timanställd, När får man lön inom kommunen 2022, När får man lön i juni 2022, När får man lön i augusti 2022, När får man lön i juli 2022, När kommer lönen denna månad, När får man lön i april 2022, När kommer lönen 2022

När kommer lön i december 2021?

För december 2021 medför detta utbetalning, så lönen är tillgänglig på arbetstagarens konto, senast torsdagen den 23 december och då är lämpligt att de anställda har tillgång till sin lönespecifikation dagen före, d v s onsdagen den 22 december.

Vilken dag kommer lönen 2022?

Löneutbetalningsdagar år 2022/Salary Payment Days 2022

Lönemånad/ Payrollmonth Körnings- datum extra utbet. Utbetalnings- dag lön/ Payment date
Juni 31 maj 23 juni
Juli 30 jun 25 juli
Augusti 25 augusti
September 31 aug 26 september

8 rader till

När kommer lönen i januari 2022?

Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad.

När betalas lönen ut i juni 2022?

Datum, leveransplan

Löneperiod Utbetalningsdag Sista inrapporteringsdag blankett
Maj 2022-05-25 2022-05-04
Juni 2022-06-23 2022-06-03
Juli 2022-07-25 2022-07-04
Augusti 2022-08-25 2022-08-04

9 rader till

Varför får man lön den 25?

Vid månadslön är det vanligt att få utbetalning av lönen för innevarande månad. Om lönen betalas ut den 25:e i månaden så innebär det i praktiken att del av lönen betalas ut i förskott eftersom dagarna mellan den 25:e -30:e ännu inte har tjänats in.

Kan lönen komma senare på dagen?

Det finns inte någon lag som reglerar denna fråga. Svaret blir därför beroende på vad ni avtalat om. Står det i anställningsavtalet att lön ska betalas ut senast den 25:e varje månad har arbetsgivaren hela den dagen på sig.

Får man lön på julafton?

Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, Sveriges nationaldag, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton är arbetsfria dagar med bibehållen lön.