När får man lön i december 2021 ?

när får man lön i december 2021 ? När får man lön inom kommunen 2021, vilka får lön den 27’e, När får man lön inom kommunen 2022, När kommer lönen september 2022, När får man lön i april 2022, När får man lön i september 2022, När får man lön i juni 2022, När får man lön i augusti 2022

När får jag lön i december?

När den 25 infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26 (på måndagen). När midsommarafton infaller den 23, 24 eller 25 juni görs utbetalningen dagen före midsommarafton. December månads utbetalning görs tidigast den 21 december.4 maj 2022

När kommer lönen i januari 2022?

Löneutbetalningsdagar år 2022/Salary Payment Days 2022

Lönemånad/ Payrollmonth Körnings- datum extra utbet. Datum för lönekörning
Januari 29 dec 18 jan
Februari 1 feb 17 feb
Mars 1 mar 18 mar
April 31 mar 13 apr

8 rader till

Vilken dag kommer lönen 2022?

Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad.

När skall lönen betalas ut?

Lönen betalas normalt ut den 25:e i månaden. När den 25:e infaller på en lördag betalas lönen ut den 24:e och om den 25:e infaller på en söndag sker utbetalning den 26:e. I juni och december kan utbetalning ske på annan dag beroende på vilket datum midsommarafton infaller och vilken veckodag julafton infaller.

Varför får man lön den 25?

Vid månadslön är det vanligt att få utbetalning av lönen för innevarande månad. Om lönen betalas ut den 25:e i månaden så innebär det i praktiken att del av lönen betalas ut i förskott eftersom dagarna mellan den 25:e -30:e ännu inte har tjänats in.

Får man lön på julafton?

Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, Sveriges nationaldag, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton är arbetsfria dagar med bibehållen lön.