När klipper man äppelträd ?

när klipper man äppelträd ? Beskära gammalt äppelträd, Beskära nytt äppelträd, Beskära gammalt päronträd, Beskära äppelträd vinter, Klippa äppelträd mars, Klippa äppelträd vattenskott, Beskära äppelträd februari, Beskära äppelträd april

När och hur klipper man äppelträd?

Du bör klippa äppelträd (och beskära fruktträd generellt) under JAS-månaderna. Det vill säga under juli, augusti och september. Genom att klippa äppelträd under sensommaren så främjas tillväxten av frukt. Träden läker nämligen som snabbast under varma månader

När ska man inte beskära äppelträd?

När på året ska man beskära äppelträden? För yngre träd som ska beskäras under uppbyggnadsfasen är mars-maj en bra period, medan äldre äppelträd som ska underhållsbeskäras med fördel kan genomgå detta under den så kallade JAS-perioden, alltså under juli, augusti elle

Hur ska man klippa ett äppelträd?

Snitten ska alltid läggas strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Grenen kommer nämligen att fortsätta växa åt det håll som ögat pekar och man vill inte ha grenar som växer in i kronan eller in i varandra. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ?tapp? på grenen (se bild).

Kan man beskära äppelträd på vintern?

Det bästa är att utföra beskärningen antingen innan eller efter nolltemperaturer. När temperaturskillnaderna rör sig både under och ovanför nollstrecket på samma dygn är riskerna för frostskador störst. Trädet står i vila under vintern så läkningen efter vinterbeskärning kommer inte igång förrän på våren.18 feb

Kan man beskära äppelträd i mars?

Äppelträd kan beskäras året runt beroende på typ av åtgärd och vad som skall uppnås. Vårbeskärning (mars-maj) före knoppsprickning gynnar tillväxt och skottbildning framför fruktbildning. Ungträd beskärs med fördel under våren.

Hur hårt kan man beskära ett gammalt äppelträd?

Håll gärna såren mindre än 5-7 cm i diam då du beskär ett stort och gammalt träd. Måtta sårytorna så att ju yngre och mindre trädet är, destu mindre blir sårytorna. Trädet tål bättre att man tar bort många små grenar än en stor. Man kan beskära bort ca 20 % levande grenar från en trädkrona.

Kan man beskära äppelträd i januari?

Äppelträd kan man beskära nu på vårvintern, januari/februari. Det bör vara en torr, kall dag. Vinterbeskärning görs främst om man vill att trädet ska växa mer och få fler grenar. Eller så kan man beskära på sensommaren/hösten efter skörd.