När var stormen gudrun ?

när var stormen gudrun ? Stormar i Sverige namn, Stormen Gudrun vindstyrka, Stormen Per, Stormen Per vilket år, Stormen Per vindstyrka, Stormen Per 2007, Stormen 07, Stormen Gudrun film

Vilken är den värsta stormen i Sverige?

Stormar i Sverige

Storm Datum Medel- vind (m/s)
Ölands- stormen 1985-07-23 27,0
September- stormen 1969-09-22 35,0
Allhelgona- orkanen 1969-11-01 36,0
Oktober- stormen 1967-10-17 40,0

31 rader till

Vilket år var stormen Per?

Stormen Per drabbade stora delar av Götaland och Svealand den 14 januari 2007.13 okt

Vilken storm kom efter Gudrun?

Några stormar som namngivits i Sverige under 2000-talet är Gudrun (2005), Per (2007) och Alfrida (2019). Stormarna får personnamn, namn som får stort genomslag och använts flitigt i rubriker och väderinformation.

Vad hette stormen 2005?

Gudrun – Januaristormen 2005 | SMHI.

Hur starka vindar Gudrun?

De kraftigaste vindarna uppmättes i år på Hanö, där en medelvind på 33 m/sek noterades när det var som värst. I de kraftigaste uppmätta vindbyarna nådde vinden 42 m/sek på Hanö. Nästan lika starka vindar uppmättes på flera håll efter Västkusten och på Gotland.

Hur starka vindar var Gudrun?

Stormen nådde uppmätt orkanstyrka på endast en plats i Sverige, nämligen på Hanö utanför västra Blekinge där en medelvindstyrka på 33 m/s uppmättes och vindbyar på 42m/s. Vindbyar på 33 m/s uppmättes även i Smålands inland vid mätstationerna i Ljungby och i Växjö i Kronobergs län.

Vad hette senaste stormen 2022?

Under helgen den 29-30 januari passerade stormen Malik över södra Sverige och blev därmed den första namngivna stormen under år 2022. Det är för övrigt den första namngivna stormen i Sverige sedan Laura i mars 2020. Lågtrycket som orsakade stormen Malik fördjupades snabbt över Skandinavien.

Vad hette den senaste stormen?

Alfrida 2019

Stormen gavs namnet Alfrida av SMHI och kan sägas ha drabbat Svealand och Gotland värst. Totalt blev cirka 100 000 hushåll strömlösa och inte minst i östra Svealand var det en ovanligt omfattande trädfällning, men långt ifrån de volymer som fälldes av stormar som Gudrun, Per och Ivar.

Hur många tog livet av sig efter Gudrun?

Stormen Gudrun innebar olycka och elände för en hel del människor. Men den självmordsvåg som det talades om efteråt inträffade dessbättre inte, enligt etnolog Eva Londos på Jönköpings läns museum.

Stormen Gudrun 2005