Vad är sant när det gäller dubbdäck ?

vad är sant när det gäller dubbdäck ? Vad är sant när det gäller dubbdäck vattenplaning, Vad är sant beträffande självkännedom och trafikuppträdande hos unga förare