Vad händer när a kassan går ut ?

vad händer när a kassan går ut ? aktivitetsstöd efter a-kassa, Aktivitetsstöd nya regler 2021, Nytt arbetsvillkor Arbetsförmedlingen, efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin, Vad händer efter 450 dagar med aktivitetsstöd – Flashback, Försäkringskassan aktivitetsstöd, ny ersättningsperiod a-kassa kommunal, Nya regler a-kassa 2023

Vad händer när man blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, utan då får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Hur länge kan man leva på a-kassa?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka. Har du barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med 150 dagar. Har du inte fått jobb efter 300 ersättningsdagar kan du bli erbjuden att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

När kan man få a-kassa igen?

För att kunna ersättning från a-kassan måste du, innan du blev arbetslös, uppfylla ett av följande villkor: Under det senaste året har du arbetat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad. Under det senaste året har du arbetat minst 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar i varje månad

Hur länge måste jag arbeta för att få en ny ersättningsperiod?

Ny ersättningsperiod För att få en ny period, krävs att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 6 dagars karens. För att kassan ska kunna göra en prövning för en ny period, är det viktigt att du sänder in arbetsgivarintyg när du har arbetat.

Kan man pausa sin a-kassa?

Uppehåll på grund av arbete i minst 25 veckor

Om du haft ett uppehåll i ersättningen i minst 25 veckor på grund av att du har arbetat, kan vi pröva om det senaste arbetet ger dig högre ersättning. För att vi ska kunna höja din ersättning måste din genomsnittliga arbetstid blir högre än vad du hade innan.

Hur många jobb måste man söka i månaden?

Exakt hur många jobb du måste söka är inte angivet i lagtext. Inte heller finns det någon tydlig praxis på området. Dock är arbetsförmedlingen skyldig att behandla lika fall lika. Jag rekommenderar dig att diskutera med din handläggare om hur många jobb du bör söka i månaden.

Vad händer om man blir arbetslös igen?

Vad som händer om du skulle bli arbetssökande på nytt beror på hur länge det var sedan du senast fick någon ersättning från oss. Om det är kortare tid än ett år, fortsätter du på samma ersättningsperiod och med samma villkor som tidigare.