Var får du stanna för att släppa av en passagerare ?

var får du stanna för att släppa av en passagerare ?

Får man stanna och släppa av passagerare vid heldragen linje?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen. Ett fordon får inte stannas eller parkeras i ett cykelfält.

Får du stanna och släppa av en passagerare vid den röda pilen?

Observera att du endast får stanna för på- eller avstigning. Det är inte tillåtet att stanna för att lasta ur varor och det är inte tillåtet att stanna för att svara i telefonen. På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut.

Får du stanna på en huvudled för att släppa av passagerare?

Ja, på huvudleder råder inget generellt stoppförbud, däremot råder generellt parkeringsförbud. Det innebär att du får stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen eller för att lasta av eller på gods. Det är även tillåtet att stanna om det krävs för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det.

Får du stanna i rutan till höger och släppa av en passagerare?

Utan tillstånd är det endast tillåtet att stanna där för på- och avstigning. Endast tillåtet att stanna eller parkera på vägens högra sida. Undantag 1: Tillåtet att stå på vänster sida om vägen är enkelriktad. Undantag 2: Tillåtet att stå på vänster sida om högersidan har järnvägs- eller spårvagnsspår.9 feb

Får man släppa av passagerare vid övergångsställe?

Men du får stanna för att släppa av och på passagerare under förutsättning att du inte hindrar för bussen eller spårvagnen.

Får man stanna och släppa av passagerare vid spårvagnshållplats?

Ja. Men det är endast tillåtet att stanna för av- och påstigning, om det inte hindrar spårvagnstrafiken.

Får du stanna och släppa av en passagerare vid busshållplatsen som pilen visar?

Får du stanna och släppa av en passagerare vid busshållplatsen som pilen visar? Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna. Normalt får du stanna på en busshållplats för att släppa av en passagerare.

Får man släppa av passagerare vid parkeringsförbud?

Ja, på platser där det råder parkeringsförbud får man stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen eller för att lasta av eller på gods. Det är även tillåtet att stanna om det krävs för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det. Allt annat stannade räknas som parkering.