Var glad min själ åt vad du har ?

var glad min själ åt vad du har ? Junidikt

Var glad min själ åt vad du har Alf Henrikson?

Var glad min själ åt vad du har. Nu har du hundra sommardar. Och detta är den första. När solens lopp till ända tar, då har du nittionio kvar.

Vem har skrivit 100 sommardagar?

Sommardikten Hundra sommardagar är skriven av Caj Lundgren, som skrev under pseudonymen Kajenn