Var ligger ecuador ?

var ligger ecuador ? Quito, Ecuador Befolkning, Ecuador förkortning, Ecuador sikkerhed, Ecuador karta, Ecuador president, Guillermo Lasso, Ecuador hovedstad

I vilket land ligger Ecuador?

Ecuador (formellt Republiken Ecuador) är en stat i nordvästra Sydamerika. Som namnet antyder går ekvatorn rakt igenom landets norra del. Landet gränsar till Colombia och Peru. Befolkning: Cirka 16,5 miljoner.

Vad är Ecuador känd för?

Ecuador. Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer.

Är Ecuador fattigt?

Ecuador hör till de länder som har mest skev inkomstfördelning i världen, även om skillnaderna har minskat under 2000-talet. Vid millennieskiftet räknades nästan två av tre ecuadorianer som fattiga, medan det nu handlar om runt var fjärde.

Vad är huvudstaden i Ecuador?

Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet. Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner: kustlandet vid Stilla havet, ett regnskogsbevuxet lågland i öster, och däremellan höglandet som är en del av bergskedjan Anderna.

Vad är det för klimat i Ecuador?

Ecuador är en republik där presidenten har stor makt.

Vad är det för klimat i Ecuador?

Landet är mycket artrikt vad gäller såväl växter som djur. Det finns 18 000?20 000 arter kärlväxter, ca 1 450 arter fåglar (inklusive övervintrare och tillfälliga besökare), sannolikt över 150 arter av vardera grod- och kräldjur samt i synnerhet en mycket artrik fisk- respektive insektsfauna.