Var ligger krokom ?

var ligger krokom ? Krokom Värmland, Invånare Krokoms kommun, Blomsterhagen Krokom, Krokoms kommun vatten, Kommunalråd Krokom, Nälden, Dvärsätt, Trångsviken

Vilket län ligger Krokom i?

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län, mellan Åre, Östersund och Strömsunds kommun och angränsar även till Norge i de norra delarna.

I vilket landskap återfinner du orterna Krokom och fåker?

Krokom är en tätort i Jämtland och centralort i Krokoms kommun, Jämtlands län belägen i Rödöns distrikt (Rödöns socken), cirka 20 km nordväst om Östersund utmed E14.

Hur stor är Krokom?

De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser. De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Krokoms kommun av Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, samverkanspartierna.

Vilka styr i Krokoms kommun?

Krigstid i Jämtland

Efter att Norge förenats med Danmark år 1536 kom Jämtland att styras från Köpenhamn och blev ofta en krigsskådeplats under de dansk-svenska krigen. Dessa resulterade i att Jämtland avskildes från Danmark-Norge och blev en del av Sverige genom freden i Brömsebro 1645.

Har Jämtland tillhört Danmark?

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Östersunds kommun till 33,72 procent, vilket var den 111:a högsta i Sverige.

Vad skattar man i Östersund?

Krokom är en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme. Här bor ungefär 15 000 invånare.

Vad är Krokom känt för?

Socialdemokraterna styrde kommunen ända till 1991, då de borgerliga partierna fick makten igen och Per Söderberg (C) övertog rollen som kommunstyrelsens ordförande efter Thore Holmberg (S). Efter valet 1994 återkom Socialdemokraterna och därefter har Socialdemokraterna fortsatt att styra med stöd av Vänsterpartiet.