Vart ringer man om det är djur på vägen ?

vart ringer man om det är djur på vägen ? Vilket djur behöver man inte anmäla till polisen, Vilt på motorväg, Trafikverket hinder på vägen, Rapportera hinder på vägen, Körde på föremål på vägen, Vilka djur ska man väja för, Kört på grävling försäkring, 11414 djur

Vem ska man ringa om man kört på ett djur?

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Vem ringer man om saker på vägen?

När du upptäcker ett fel på vägen eller om renar befinner sig på vägen, är det viktigt att så snabbt som möjligt ringa Trafikverket. Du når oss dygnet runt, årets alla dagar, på telefonnummer 0771-921 921.

Vad gör man med påkörda djur?

Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. Vid kollision med övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men tänk alltid på din egen säkerhet.26 jan

Får man slå ihjäl ett påkört djur?

Om djuret finns kvar på kollisionsplatsen och är skadat, men fortfarande lever, är det tillåtet att avliva djuret om det är ett vilt. Ska man avliva ett skadat vilt är det viktigt att man verkligen har kunskapen hur man går tillväga, så att man inte istället förvärrar djurets lidande.

Kan man ringa 112 för djur?

En god minnesregel är att man alltid ska ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

När ska man ringa 114 14?

114 14 – polisens telefonnummer

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska. Slå endast 114 14, utan riktnummer.

Var anmäler man dåliga vägar?

För att anmäla fel, skador eller hinder på eller invid väg, järnväg och vägfärja som kräver omedelbar åtgärd, ring Kontaktcenter på telefon 0771-921 921. Du kan ringa dygnet runt.

Hur vet man vem som äger vägen?

Enskilda vägar ägs av en så kallad väghållare, det kan vara en samfällighet av boende, flera markägare eller en förening. Ifall du vill se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda så kan du gå in på trafikverkets sida och den nationella vägdatabasen.

Får polisen avliva djur?

Om djuret är allvarligt sjukt eller skadat får veterinär, polisen eller annan avliva ett djur enligt 30 § DL. Den som har avlivat djuret ska informera djurets ägare om avlivningen. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas. Om djuret inte är så sjukt/skadat se upphittade/övergivna djur ovan.

Vem tar hand om döda djur på vägen?

Viltolycka. Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon 114 14.