Vart slänger man trasigt glas ?

vart slänger man trasigt glas ? Var slänger man trasigt porslin, Var slänger man fönsterglas, Vart slänger man doftljus i glas, Var slänger man spegelglas, Slänga glas i hushållssopor, Slänga glas i brännbart, Vad händer med glas vid sopsortering, Glasåtervinning Stockholm

Vad sorteras glas som?

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. Lämna dina glasförpackningar på en återvinningsstation.

Kan man slänga porslin i glas?

Kan man slänga porslin? Nej, porslin, keramik och så kallad glaskeramik får inte slängas i glasinsamlingen. Dessa material är svåra att skilja ut vid rensningen och smälter inte vid normal glassmältning. Rester av porslin, keramik och grus kan orsaka stora problem vid framförallt nytillverkning av förpackningsglas.

Är glas brännbart?

Vad som inte är brännbart blir då bara sådana material som glas, keramik, metallskrot, kattsand och avfall med mycket hög fuktighet ? över 80 % fukthalt.

Vad får man inte slänga i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Hur sorterar man trasigt porslin?

Exempel på den typen av material är porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Men större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för ”obrännbart”.

Måste man tömma glasburkar?

Töm förpackningarna och se till att det inte finns några matrester kvar. Förpackningarna behöver inte vara rengjorda. Den manuella sorteringen utgår på vikt för vissa materialslag och det är därför det är viktigt att de är tömda.

Var ska man slänga cd skivor?

CD-skivor, DVD-skivor och andra liknande skivor slänger du i soppåsen. Större mängder CD-skivor lämnar du på återvinningscentralerna, i containern för Energiåtervinning.

Vad gör man med glaskross?

En flask- och glaskross är idealisk för användning på hotell, restauranger, barer, nattklubbar och återvinningscentraler.

Var slänger man trasiga skor?

Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.

Får man slänga glas i soptunnan?

Bara förpackningsglas i glasinsamlingen

Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål och fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentralen. Om det finns vassa kanter på glaset, se till att förpacka det väl innan du slänger det i soppåsen.

Var slänger man aluminiumfolie?

Lämnas till:

Återvinningsstation. Återvinningscentral. Kärl eller fack för metallförpackningar.