Vem äger grönland ?

vem äger grönland ? Groenland signification, Groenland habitants, Groenland appartient à quel pays, Pourquoi le Groenland appartient au Danemark, Groenland carte, Groenland — Wikipédia, Groenland (Danemark), Groenland pays

Hur kommer det sig att Grönland tillhör Danmark?

Vikingar bosatte den obebodda södra delen av Grönland, med början av 900-talet, och inuiter anlände dit på 1200-talet. Vikingakolonierna försvann i slutet av 1400-talet. I början av 1700-talet fick Skandinavien och Grönland tillbaka kontakten med varandra, och Danmark etablerade suveränitet över ön.

Är Grönland självständigt?

Grönland har varit en del av det danska kungadömet i trehundra år men beviljades begränsat självstyre år 1979.

Är Grönland med i EU?

Landet omfattar också två självstyrande delar i norra Atlanten som inte är EU-medlemmar: Färöarna och Grönland.

När tog Danmark över Grönland?

Skandinaviska (?norröna?) bosättningar i Sydgrönland 985 ? 1400-talet. Dansk koloni från 1721, del av Danmark som amt (län/landsting) 1953, ?hjemmestyre? 1979, utvidgat till självstyre 2009. Grönland lämnade EG (nu EU) efter folkomröstning 1985.2 maj 2018

Hur försörjer man sig på Grönland?

Grönlands ekonomi

Säl- och valfångst, fiske och jakt är de största inkomstkällorna på Grönland. Landet har också ökande intäkter från turismen samt en del gruvdrift. BNP per capita är 25 000 euro (2006).

Kan man bo på Grönland?

Nordiska medborgare får fritt bosätta sig och med vissa undantag arbeta på Grönland. Men vissa yrken kräver ett särskilt tillstånd, även om du är medborgare i ett nordiskt land. Medborgare från länder utanför Norden måste ha arbets- och uppehållstillstånd för att få bo och arbeta på Grönland.