Vem är benim ?

vem är benim ?

Vad kommer Benim ifrån?

Ordet benim härstammar från turkiskan och betyder, enligt det turkiska lexikonet, ’min’ eller ’mitt’. Det är genitivformen av ben, som betyder ’jag’ på turkiska. Men benim betyder inte alltid ’min’ eller ’mitt’.31 okt

Vad menas med Yani?

Uttalas ungefär ja:ni eller jæ:ni. Ordet är ett lån från turkiska som i sin tur har lånat det från arabiska. I arabiska är ordet ”yani” en sorts konjunktion som ofta jämförs med svenskans ”asså, du vet, liksom, typ eller så att”.

Vad är en göt?

Göt är block som erhålls när metall, framförallt stål gjuts i kokiller (formar). Detta block används sedan för att tillverka stålprodukter, nu förtiden används istället stränggjutna metallstavar.

Vad menas med bre?

Bre betyder ungefär ”bror” eller ”kompis”

Vad betyder Benim slangord?

Ordet benim härstammar från turkiskan och betyder enligt det turkiska lexikonet: min eller mitt. Det är genitivformen av ben, som betyder jag på turkiska. Men benim betyder inte alltid min eller mitt.

Vad betyder Deli på orten?

Deli eller delli används för att beskriva en persons mentala förmåga och/eller kapacitet, betyder ungefär ”efterbliven” eller ”dum”. Ey den där snubben är fett deli! ”Ey den där snubben är fett efterbliven!”

Vad betyder Walla bre?

Bre betyder egentligen ingenting, utan används som förstärkare eller fyllnadsord. Ordet bre har sitt ursprung från Balkan.

Vad betyder att man är jetski?

Jetski betyder i stort sett samma sak som vattenskoter.

Vad menas med att man är G?

Ironi förkortning av ”Gangsta”.

BENIM – FARLIG (OFFICIELL MUSIKVIDEO)