Vem är målsägare ?

vem är målsägare ? Vem är den tilltalade, Vilka sitter i domstolen, Målsägande rättigheter, Vad är en målsägandebiträde, Tilltalad i brottmål och en dom har fallit, Målsägande eller målsägare, Parter i brottmål, Målsägandeförhör

Vem kan vara målsägande?

Den som påstås ha utsatts för brottet kallas för målsägande. Det kan vara antingen en privatperson eller en juridisk person, ett företag, som är målsägande. Alla målsägande måste inte närvara under huvudförhandlingen, bara de som ska höras och svara på frågor inför rätten.

Vem är kärande i ett mål?

Kärande är den juridiska beteckningen på den person som väcker talan mot någon i domstol dvs stämmer in någon i ett mål inför domstol.

Måste man medverka som målsägande?

Polisen har en skyldighet att utreda misstänkt brott när det kommit till polisens kännedom. Däremot kan målsäganden meddela att han eller hon inte vill medverka i en eventuell utredning. Målsägandens ovillighet att medverka i en eventuell utredning betyder dock inte att ärendet läggs ned.9 aug

Vad är motsatsen till målsägande?

Kärande (Fysisk eller juridisk person som väckt talan i rättegång)

Har målsägande rätt till advokat?

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Kan målsägande dömas?

Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed varför de inte omfattas av detta straffansvar. Det är således inte straffbart att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. Berättelser som på olika sätt antas vara osanningar kan dock medföra att förhöret med personen inte väger så tungt i bevishänseende.

Vem är kärande och vem är svarande?

Vem som är kärande. Den som vill att med domstolens hjälp få något fastställt eller fullgjort det vill säga den sökande. Vem som är svarande. Motparten det vill säga den som den sökande vill ska åläggas fullgöra något eller betala något till exempel arbetsgivaren.

Vad innebär att vara målsägande?

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du för målsägande. Vid rättegången ska du höras om det brott du har blivit utsatt för. Din berättelse av vad det är som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut.