Vem byggde göta kanal ?

vem byggde göta kanal ? Slussar Göta kanal, Göta kanal karta, Baltzar von Platen kylskåp, Göta kanal 2022, Göta älv, Göta kanalbolaget, Cykla Göta kanal, Göta kanal Söderköping

Hur många dog under bygget av Göta kanal?

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m….

Göta kanal
Byggnadsverk
Skapare Baltzar von Platen, Thomas Telford
Material kalksten, gråsten
Grundad 1810

16 rader till

Vem ritade Göta kanal?

Efter många år av olika utredningar och kanalförslag var det Baltzar von Platen som till slut lyckades förverkliga drömmen om en vattenväg tvärs över Sverige. Bygget av Göta kanal startade år 1810 och var färdigt 1832, och det är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige.

Vem drev projektet Göta kanal?

1813 stod kanalens första sluss, den i Forsvik, färdig men först 1832 kunde hela kanalen öppnas för båttrafik. Baltzar von Platen drev igenom det omfattande projektet Page 3 stort område och genomfördes med tusen- tals svenska soldater som arbetskraft. Det var ett hårt arbete och allt grävande skedde för hand.

Hur kom Göta kanal till?

Den 11 april 1810 fick Göta Kanalbolag, under ledning av Baltzar von Platen, tillstånd av Karl XIII att börja bygga en kanal från Mem i Östersjön till Sjötorp i Vänern. Motala Verkstad grundades 1822 av von Platen för att tillverka mekanisk utrustning som behövdes till kanalbygget.

Vad kostade Göta kanal att bygga?

Kostnaden för kanalens färdigställande ska ha uppgått i cirka nio miljoner riksdaler, vilket år 1995 motsvarade ungefär 12,3 miljarder svenska kronor. Den 26 september år 1832 invigdes Göta kanal i Mem, med den dåvarande kungen Karl XIV Johan närvarande, tillsammans med resten av kungafamiljen.

Hur mycket kostar det att slussa i Göta kanal?

Det kostar 225 kronor per dag eller 1170 kronor per vecka att slussa i Göta Kanal.