Vem ska gå på begravning ?

vem ska gå på begravning ? Att inte gå på begravning, Borgerlig begravning, Begravning vett och etikett, Klädsel begravning, Begravning kostnad, Hur går en begravning till, Vad säger man vid kistan, Minnesstund efter begravning

Är vem som helst välkommen på en begravning?

Det går inte att bestämma vilka som ska närvara på din egen begravning, men du kan alltid uttrycka din önskan i till exempel Vita Arkivet. Troligtvis kommer de som inte är inbjudna att respektera din önskan om att inte närvara.

Vilka går fram till kistan vid begravning?

Närmast anhöriga går alltid fram först och därefter de som sitter på bänkraden eller sittplatserna bakom. I tur och ordning går alla fram och tar sitt avsked och det sker alltid till vänster om kistan.

Vilka är närmast anhöriga vid begravning?

De närmast anhöriga sitter alltid längst fram i ceremonilokalen. Till nära anhöriga räknas alltid den avlidnes maka/make, syskon, barn och barnbarn med respektive, mor- och farföräldrar. Även ingifta släktingar som svåger, svägerska och syskonbarn.

Måste man säga något vid kistan?

Vett och etikett vid defileringen Defilering inleds vanligtvis med att prästen bjuder fram de närmast anhöriga. Därefter går en bänkrad i taget fram till kistan för det sista avskedet. Det är nu du kan lämna en handblomma eller en liten bukett på kistan och säga några sista ord till farväl.20 dec

Vem ska ha vit slips på begravning?

Vit skjorta är det mest korrekta. Vit slips bland de närmast anhöriga är en gammal, svensk sed. Övriga bär svart slips. Det går även med mörkt blå eller grå slips vid formell begravning.

Vilka räknas som nära anhörig?

Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar.

Vem har Handblomma vid begravning?

En handblomma, även kallad handbukett, är något som de flesta gäster har med sig oavsett om man har köpt eller bidragit till en dekoration. Handbuketten består oftast av ett par enkla blommor eller en ros, som lämnas som ett sista avsked vid defileringen runt kistan eller urnan.

Hur tar man avsked vid kistan?

I begravningen/minnesstunden har gästerna möjlighet att gå fram till kistan (eller urnan) för att ta avsked från den avlidne. Detta kallas för defilering och sker i begravningslokalen eller vid gravplatsen. Vår representant visar dig när det är din tur att ta avsked och då lämnar du din handbukett vid kistan.

Hur nära för att gå på begravning?

Din närvaro betyder mycket. Som nära anhörig eller vän hör du till de självskrivna gästerna vid en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen.