Vilka ämnen läser man i samhällsvetenskapsprogrammet ?

vilka ämnen läser man i samhällsvetenskapsprogrammet ? Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap kurser, Samhällsvetenskapsprogrammet yrken, Samhällsvetenskapsprogrammet kursplan, Samhällsvetenskapsprogrammet merit, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningar, Samhällsvetenskapliga ämnen, Samhällsvetenskapsprogrammet examen, Samhällsvetenskapsprogrammet poäng

Vilka ämnen pluggar man i samhällsvetenskapsprogrammet?

samhällsvetenskapsprogrammet får du en bred utbildning som gör dig redo för studier vid högskola och universitet. Under dina tre år på programmet får du breda kunskaper inom ämnen som samhällsvetenskap, psykologi, historia, geografi, ekonomi och mycket mer!

Vad gör man på samhällsvetenskapsprogrammet?

Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk. Under utbildningen studerar du vad som påverkar och vad som sker i samhället, både lokalt och globalt. Du får lära dig om samhällsvetenskapens historia för att med hjälp av historien kunna analysera och förstå samhället vi lever i idag.

Hur mycket matte läser man i samhälle?

På Ekonomi och på Samhällsvetenskapsprogrammet läses det Matematik 1b och 2b som obligatoriska men på inriktningen Ekonomi på Ekonomiprogrammet ingår även Matematik 3b som är obligatorisk kurs. Kurser i Matematik får läsas som Programfördjupande.27 jan

Är samhällsvetenskap svårt?

På så sätt kan man säga att SA är mindre ”svårt” (jämfört med NA och Teknik). På SA läser man 2 kurser i Moderna språk som obligatoriska, så om man vill slippa läsa moderna språk – bör man välja yrkesprogram eller Estetiska programmet eller Teknik, där man ej behöver läsa moderna språk om man inte vill.28 jan

Vad är det för matte i samhäll?

Det är ingen skillnad mellan matten på Samhällsprogrammets alla inriktningar och på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Man läser matte 1b och 2b i båda. På Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi tillkommer en kurs i matte, matte 3b.

Hur mycket merit behöver man för att komma in på samhäll 2022?

Minimikravet är 120 betygspoäng /om man har godkända betyg i ”de rätta ämnen”. Exakt hur höga betyg man måste ha går inte att säga på förhand. Antagningsgräns visar sig i efterhand, när antagningen är klar.

Vad kan bli om man studerat samhällsvetenskaplig linje?

Efter gymnasiet är du väl förberedd för högre studier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen beteendevetenskap är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare.

Vilken är den svåraste matte på gymnasiet?

Matematik 2a är lättare, 2b är lite svårare och 2c är svårast på nivå 2. På nivå 3 finns ej a-kurs, utan 3b är medelsvårt och 3c är svårare. 2c och 3c förbereder bättre till matte 4, än de enklare/lättare kurser. Du får själv bestämma vilka kurser på nivå 2 och 3 du vill läsa.

Kan jag bli sjuksköterska om jag går samhälle?

Om du inte känner dig redo för det och vill satsa på att bli sjuksköterska först så kan du gå Samhällsprogrammet istället. För att gå Sjuksköterskeprogrammet krävs grundläggande behörighet + Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1.