Vilka har bott på adressen ?

vilka har bott på adressen ?

Vem har bott i min lägenhet innan?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Kan man söka i folkbokföringen?

Vad vill du ha hjälp med? – I vyn kan du göra sökningar i Skatteverkets folkbokföringsregister Navet.

Vem har kollat upp mig?

Det är en fråga som många ställer sig och det går tyvärr inte att kolla upp. Det du däremot kan kolla är hur många gånger information delats ut av mrkoll se den senaste tiden och det gör du enkelt genom att söka på ditt namn och den stad du bor i, på mrkoll

Kan man ta reda på om en person har barn?

Ring Skatteverket, 0771-567 567, folkbokföringen, begär personbild på personen och ?alla på personens personbild?, vilket ger information om: barn, föräldrar, föräldrars barn (=syskon), maka/make, svärföräldrar, svågrar, svägerskor och eventuellt barns syskon.

Kan man se vem som bott på adressen tidigare?

Om du är privatperson och vill titta på historiska kartor och akter, använd tjänsten Historiska kartor som visar förrättningsakter mellan åren 1628-1928. Via e-tjänsten Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de akter som är kopplade till din fastighet och finns i Lantmäteriets digitala arkiv.

Hur kan man se vem som är skriven på en adress?

Skatteverket har en tjänst som du kan använda för att få reda på vilka som är folkbokförda på din adress. På så sätt kan du få reda på om någon är felaktigt folkbokförd hos dig och därmed meddela Skatteverket om detta.

Kan man se vilka adresser man bott på?

Lawline svarar

Om du vill veta vilka adresser du har bott på under ditt liv kan du däremot vända dig till Skatteverket! De har hand om folkbokföringen och bör kunna ge dig ett svar. Du kan ringa Skatteverket på telefon 0771-567 567, alternativt skriva ett meddelande här på deras hemsida.

Var bodde personen tidigare?

Var bodde personen tidigare? Har du fått en ny granne? I Mrkoll finns information om tidigare folkbokföringsadresser.

Kan man se vem som sökt på Ratsit?

Ratsit. På Ratsit är det bara möjligt att ta bort sina uppgifter från den öppna sökmotorn. Det innebär att uppgifterna inte kommer att synas för personer som inte är inloggade. För att göra detta mailar du till [email protected] eller tar kontakt via formuläret på hemsidan.

Kan man se vem som sökt på en på Hitta se?

7. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering. Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar. De personuppgifter vi har registrerat om dig är de personuppgifter som finns publicerade på www.hitta.se samt ditt personnummer och i förekommande fall e-postadress.

Kan man se om någon varit gift tidigare?

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.