Vilka indata finns det till lönesystemet ?

vilka indata finns det till lönesystemet ? vad menas med och hur används den lokala lönepotten?, vad finns det för vanliga definitioner på begreppet personalekonomi?, vad bör ingå i en planerad introduktion?

Vad finns det för skäl att satsa på en bra introduktion?

Hur en nyanställd tas emot på sin arbetsplats påverkar både arbetsprestation och arbetsglädje. En bra introduktion minskar också risken för att den som är ny skadar sig i jobbet. Statistik visar att nyanställda ofta drabbas av skador i arbetet.

Vad var tanken med att stifta en speciell diskrimineringslag?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad kan du vinna respektive förlora genom direktkontakt med ett företag?

Vad kan du vinna/förlora genom direkt företag med företag? * Du ger din ansökan en röst och du visar framfötterna vilket gör att din ansökan sticker ut. * Eftersom det är dyrt att dra igång en rekryteringsprocess tycker många företag att det är smart att använda spontanansökningar som har kommit in.

Hur ser en introduktionsplan ut?

För att lära känna alla delar: återkommande event, säsongsvariationer, budgetprocessen eller vad det nu kan vara, bör introduktionsplanen sträcka sig över en längre tid ? kanske ett helt år. Det räcker alltså inte med att hälsa på alla kollegor och få företaget presenterat med några fräcka powerpoints.

Är det ett brott att diskriminera?

De grundläggande rättigheterna som tryggas i lagen berör alla människor i Finland och diskriminering kan vara en straffbar gärning enligt strafflagen. Det är diskriminering om en person behandlas sämre än andra i vissa situationer på grund av en eller flera personliga egenskaper.

Hur tar man fram en individuell utvecklingsplan?

Hur tar man vanligen fram en individuell utvecklingsplan? Man tar fram individuell utvecklingsplan tillsammans med sin närmaste chef, man kommer fram till en gemensam plan som ska utföras av medarbetaren under en viss tid. Planen kan exempelvis göras i form av ett lärkontrakt med ett antal lärmål.

Vilket syfte har Personalidén?

Personalidén är en förutsättning för en långsiktig personalpolitik. Personalidé är det som lägger grunden för strategisk kompetensförsörjning och handlar om en långsiktig och strategisk plan för hur du ska attrahera medarbetare och kompetens för att nå era övergripande affärsmål.