Vilka planeter har månar ?

vilka planeter har månar ? Saturnus månar, Hur många månar har Mars, Hur många månar har Saturnus, Hur många månar har Jupiter, Jupiters månar, Mars månar, Planeternas massa, Storlek planeter

Vilka planeter har egna månar?

Mars ? Phobos och Deimos. Jupiter ? Ganymedes (som är solsystemets största måne), Io, Europa, Callisto och 76 andra kända månar. Saturnus ? Titan (den enda månen i solsystemet som har en tät atmosfär), Rhea, Enceladus, Dione, Tethys, Hyperion, Japetus och 75 andra kända månar.

Vilka planeter mer än jorden har månar?

Fem planeter med massor av månar

  • Mars ? två månar. Mars är ju uppkallad efter den romerske krigsguden, och vad kunde väl passa bättre än att dess båda månar heter Phobos och Deimos, vilket betyder rädsla och skräck.
  • Jupiter ? minst 63 månar. …
  • Saturnus ? minst 62 månar. …
  • Uranus ? 26 månar. …
  • Neptunus ? 13 månar.

21 maj 2010

Hur många månar finns det i vårt solsystem?

Några månar är så små att deras gravitation inte räcker för att ge dem en rund form. I vårt solsystem finns fler än 200 kända månar.6 apr

Vem har mest månar?

Flest månar Jupiter har fler månar än någon annan planet i solsystemet ? 79 stycken hade upptäckts 2021

Vilken planet har näst flest månar?

Saturnus är den sjätte planeten från solen och den näst största planeten i vårt solsystem. Saturnus är mest känd för sina ringar, som består nästan uteslutande av vattenis och sten.