Vilka tjänster erbjuder transportföretagen sina medlemmar ?

vilka tjänster erbjuder transportföretagen sina medlemmar ? Transportföretagen medlemmar, Vd Transportföretagen, Vilka två stora arbetsgivarförbund finns inom transportbranschen, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Transportföretagen kollektivavtal, Transportföretagen lediga jobb, Kompetensförsörjning Transportföretagen, Transportföretagen medarbetare

Vad ingår i transportbranschen?

Ämnet fordons- och transportbranschen behandlar olika yrken inom fordons- och transportbranschen och hur de särskiljs och organiseras. Det behandlar även de specifika krav på kunskaper som gäller inom de olika yrkena. Ämnet ger en introduktion till arbetsuppgifter inom fordons- och transportbranschens yrkesområden.

Vad gör transportgruppen?

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Vad finns det för transportföretag?

Transportföretagens olika branscher

  • Transportföretagen Flyg. …
  • Transportföretagen Hamn. …
  • Transportföretagen Motor. …
  • Transportföretagen Sjöfart. …
  • Sveriges Bussföretag. …
  • Transportföretagen Väg. …
  • Transportindustriförbundet.

Vad är MAF och vilken typ av företag är vanligen anslutna till?

Våra medlemsföretag är exempelvis bil- och entreprenadmaskinhandlare, verkstäder, drivmedelsbolag, däckhandlare och däckreparationsverkstäder, bil- och industrilackeringsverkstäder, bilbesiktning, bensinstationer, garage samt bärgningsföretag.

Vilka typer av företag och organisationer är medlemmar i transportgruppen?

Transportgruppen består av fem arbetsgivarförbund, nämligen Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.

Vad ingår i fordon och transport?

Fordons- och transportprogrammet har fyra inriktningar. Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare.

Vilket är Sveriges största åkeri?

Schenker Åkeri är ett av Sveriges största åkerier med cirka 1 100 medarbetare och 1 100 fordon. Företaget bildades 2002 och hanterar både fjärrtransporter, hämtning och distribution över hela landet.

Vad heter de vanligaste arbetstagarorganisationerna som har med transport att göra?

Transport är ett av 14 LO-förbund och har cirka 57 000 medlemmar. Press och medieförfrågningar: [email protected] alternativt tel. 010-480 33 70.

Vilken typ av företag är anslutna till Ba?

Vi organiserar bland annat arbetsgivare inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen.