Vilken lampa varnar för att en bromskrets är sönder ?

vilken lampa varnar för att en bromskrets är sönder ? Lampor symboler bil, Instrumentpanel symboler, Gul triangel med utropstecken bil VW, Gul lampa bil symboler betydelse, Kylarvätska symbol blå, Alla lampor lyser på instrumentpanelen, Varningslampa bil gul triangel med utropstecken, Kylarvätska symbol röd

Vilken lampa tänds när bromsvätskan är för låg?

Fyll på mer! Parkeringsbroms-lampa lyser? rött (utropstecken): Här kan det vara ?handbromsen? (?parkeringsbromsen?) som är åtdragen vid färd, eller ? mer kritiskt ? ?låg bromsvätskenivå?.3 aug

Vad betyder gul varningslampa?

En gul lampa innebär ofta att det trots ett eventuellt problem är okej att köra vidare en begränsad sträcka. Lyser en röd lampa bör du däremot stanna mer omedelbart på ett säkert ställe, kontrollera i bilens manual vad lampan innebär och vid behov ringa assistans, för att ta bilen till en verkstad.

Vad betyder det om en blå kontrollampa lyser?

ABS varningslampan lyser Fortsätter denna lampa lysa under körning, är det något fel på ABS-systemet som ser till att bilens hjul inte blockeras vid en kraftig inbromsning. För säkerhets skull bör du ta bilen till verkstaden för kontroll.19 sep

Vad betyder varningslampa utropstecken?

Varningslampan gult däck med utropstecken När sensorerna larmar för lågt lufttryck tänds varningslampan gult med utropstecken. När lampan tänds ska du därför köra till en bensinstation och fylla på däcken tills du når rätt lufttryck. Information om vilket tryck du behöver i däcken hittar du i bilens instruktionsbok.28 apr

Varför lyser den röda varningslampan?

Generellt sett kan man säga att röda varningslampor betyder att du måste vidta åtgärder direkt, medan gula varningslampor handlar om sådant som kan vänta lite. Exakt vilka varningslampor som är gula och röda varierar också mellan olika biltillverkare, men de viktigaste, som oljetryck, är alltid röda.

Vad betyder orange Motorlampa?

Om motorlampan lyser på instrumentpanelen betyder det att något är fel på motorn. Den har tänts med antingen ett orange eller rött ljus ? vid orange ljus kan du köra bilen till verkstaden där en mekaniker kan felsöka och hitta problemet via bilens dator.

Vad betyder röd oljelampa?

Oljelampan lyser

Symbolen med en oljekanna som lyser rött innebär att bilens oljetryck är för lågt. I bästa fall behöver du bara fylla på motorolja, men det kan också bero på till exempel en läcka. Lyser oljelampan bör du omedelbart stänga av motorn tills du identifierat problemet.

Vad betyder det när ESP lampan lyser?

ESP, antisladd, antispinn, ESC: Denna lyser när bilens elektroniska program för stabilitetskontroll är aktivt. Det sker vanligtvis på halt och vått underlag. Kör försiktigt under tiden den lyser. Däcktryck: Denna lampa lyser när lufttrycket i däcken måste kontrolleras.

Vad betyder gul oljelampa?

Om oljelampan i din bil lyser: Gul/orange: Åtgärd krävs. Det är ok att köra en begränsad sträcka, men så snart du kan bör du stanna bilen på en säker plats och stänga av motorn. Följ anvisningarna i instruktionsboken eller ta dig snarast till en närliggande verkstad för hjälp.