Vilken skola tillhör mitt barn ?

vilken skola tillhör mitt barn ? Skolverket

När får man veta vilken skola?

Har du ett barn som ska börja eller byta skola till hösten? Mellan den 15 januari och den 15 februari är det dags att söka skola inför nästa läsår. Barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren börjar med förskoleklass och följs av årskurserna 1?9.15 jan

Hur ställer jag mitt barn i Skolkö?

Söka skola via e-tjänsten För att kunna använda e-tjänsten måste du: vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari) ha en e-legitimation, exempelvis bank-id.

Kan ett barn gå i två olika skolor?

Dessvärre finns det inga uttryckliga regler för var barnet ska i skolan, utan det är således upp till föräldrarna (om de har gemensam vårdnad) att komma överens. Vanligen väljs en skola i den kommun där barnet är folkbokförd i, eftersom hemkommunen ska tillgodose barnets skolgång.

Hur mäts närhetsprincipen?

Relativa närhetsprincipen

  1. Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  2. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

7 apr

Vem bestämmer var barnet ska gå i skola?

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens om vid vilken skola barnet ska gå. Det innebär också att skolan är skyldig att kontrollera vilka som är vårdnadshavare via folkbokföringsregistret och säkerställa att de är överens.

Har man rätt att välja vilken skola man vill?

Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i. Men för att ta reda på vilken skola som är bra behövs fakta och att man själv vet vad man tycker är viktigt. Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i, med vissa begränsningar.

Vem bestämmer var barnet ska gå i skola?

Regler som rör vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Eftersom ni båda två är vårdnadshavare så måste ni vara överens om vilken skola er son ska gå i, vilket går att utläsa i 6 kap.

Vad innebär relativ närhet?

Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan. Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten.