Vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha ?

vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha ? Vilken totalvikt får en tung lastbil högst ha, Vilken begränsning har ett nödhjul, Vilken är den högsta tillåtna hastigheten på en cykelgata, du kör i 90 km/h. vilket minsta avstånd, Vilken vikt ökar när du lastar ditt fordon, Vilken åtgärd minskar bränsleförbrukningen, Vilken moped ska ha LGF-skylt baktill, vilket fordon får du köra med b-körkort

Hur mycket får man lasta på en lätt lastbil?

Du får aldrig lasta mer än bilens tillåtna totalvikt (3,5 ton) om du kör med ett släp som väger mer än 750kg. Har du ett släp vars totalvikt däremot är lägre än 750 kg, och din bil skulle väga 3500 kg innebär detta att ekipaget tillsammans får väga upp till 4250 kg med ett b-körkort

Får du köra en lätt lastbil om du har körkort med behörighet B?

Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.

Vad ingår i Totalvikten för en lastbil?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Hur mycket får en lastbil med släp väga?

C1 ? Medeltung lastbil Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg. Du får koppla till en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Vad gäller för lätt lastbil?

Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen.

Hur mycket får en lastbil med tre axlar högst väga?

Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton. Det innebär en möjlighet att transportera upp till 64 ton på BK1 (bärighetsklass 1). Genom att tillåta en tyngre last blir miljöpåverkan mindre, eftersom det krävs färre fordon för att transportera en given mängd gods.

Hur mycket kan man dra med B-körkort?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.