Vilken växtzon bor jag i ?

vilken växtzon bor jag i ? Växtzoner, Perenner, Blomsterlandet, Köpa växter online, Växtzoner Sverige

Var är zon 4?

Zon 3-4. Vanliga zoner i trädgårdar längs Norrlandskusten från Sundsvall och ner till Uppsalatrakten. Även en stor del av Svealand och Götaland, från södra Dalarna och ner till nordspetsen på Skåne. Det här trädgårdszonerna vållar sällan några problem.18 maj 2015

Var är växtzon 5?

Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. På kartan ser du till exempel att området strax söder om Vättern har zon 5, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten. Allra närmast Vättern är det zon 2, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

Vilken zon är Skåne?

Städer som finns i växtzon 1 är bland annat: Halmstad, Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby. Växtzon 2 ? Kusten kring Göteborg i väster samt Stockholm och Linköping i öster.8 maj 2021

Var är zon 6?

Som du ser på kartan är zon 5 en bit av Småland, samt från Dalarna och norrut längs kusten. Zon 6, zon 7 och zon 8 ligger inåt landet och upp till fjällen. Som du ser så är klimatet gynnsammare i älvdalarna. Se på kartan i vilken zon du odlar, för att välja växter som är härdiga efter rådande förutsättningar

Vad växer i zon 6?

Buskar och gräs fyller ut

Buskar är en bra bas i trädgården. Björkspirea håller sig tät och kompakt ända upp till zon sex. Korallkornellen ger färg med sin nästan lysande röda stam.

Vad kan man odla i zon 6?

Börja gärna med att odla potatis i en del! Försök dock se om det funnits potatis där redan, byt i så fall plats. Annat som är lätt att lyckas med är sättlök, plocksallat, morötter, rädisor, rödbetor, sockerärter och sommarsquash.

Vad växer i zon 2?

Sverige ligger i det så kallade västvindbältet med övervägande sydvästliga eller västliga vindar. I västvindbältet rör sig lågtryck längs zoner (främst polarfronten) som åtskiljer varm luft från kall luft.

Vad är min växtzon?

Nu kan du få hjälp att hitta din växtzon på zonkartan. Skriv in ditt postnummer så får du fram vilken zon du hör till och kan enkelt se hur gränserna är dragna. Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Vilka växter trivs i zon 7?

Alla perenner som betecknas som härdiga eller mycket härdiga överlever här i zon 7-8. Pioner, höstflox, riddarsporrar, dagliljor, nävor, fingerörter, vivor, funkia, daggkåpa, kvanne, backtimjan, jättevallmo, aklejor, isop, astilbe, stjärnflocka ? listan kan göras lång på växter som trivs i min trädgård.