Vilken vikt ska man ha ?

vilken vikt ska man ha ? nya bmi-skalan, Normalvikt män, Vikt och längd tabell, Normalvikt kvinnor Sverige, Hälsosam vikt, Normalvikt kvinna 163 cm, Hur mycket ska man väga om man är 161, Normalvikt män 178 cm

Hur mycket ska man väga om man är 175 cm?

Hur mycket ska man väga?

Målviktstabell
173 cm 60-75 kg
174 cm 61-76 kg
175 cm 62-77 kg
176 cm 62-77 kg

58 rader till

Hur mycket ska jag väga?

Om du är 185 cm lång: Bör du helst inte väga mindre än 64 kg (= BMI på 18,7) Bör du helst inte väga mer än 86 kg (= BMI på 25,1)7 juni 2022

Vad är en normal vikt?

Sedan början av 1980-talet har vi i Sverige blivit i genomsnitt 2 cm längre och 7 kg tyngre. Enligt de senaste uppgifterna, från 2016?17, är män i genomsnitt 180 cm långa och väger 84 kg, medan kvinnor i genomsnitt är 166 cm och väger 68 kg.9 okt

Är jag tjock för min ålder?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI ? Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

När är man tjock?

Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 räknas man som normalviktig. Att ha ett lågt BMI, under 18,5 är inte heller bra för hälsan och kallas för undervikt. Ligger BMI mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 räknas det som fetma, se tabell 1.

Är jag tjock för min ålder?

undervikt ? BMI under 18,5. normalvikt ? BMI 18,5-24,9. övervikt ? BMI 25-29,9. fetma ? BMI över 30.