Vilket belastningsregister ska jag välja ?

vilket belastningsregister ska jag välja ? Belastningsregistret digitalt, Beställa utdrag ur belastningsregistret, Belastningsregistret polisen, Registerutdrag Skatteverket

Finns det olika belastningsregister?

Det finns sju olika registerutdrag från belastningsregistret som kan begäras ut från polisen. Fem av dem är anpassade för olika yrken, ett är till för att du själv ska kunna se all information som finns om dig själv och ett är till för att visa i andra länder.24 maj 2022

Vilken belastningsregister ska man ha inom vården?

När du söker jobb eller praktik i hälsa-, vård– och omsorgsförvaltningen kommer vi att be dig visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du ska själv begära ett utdrag från belastningsregistret. Såhär går det till: Du skriver ut och fyller i en ansökningsblankett från Polisens hemsida

Får man öppna belastningsregistret?

Kan jag öppna kuvertet från Polisen? Du får göra vad du vill med ditt egna utdrag. Om du ska använda utdraget som ett intyg till en arbetsgivare är grundregeln att inte öppna kuvertet. Utdrag för Skola och barnomsorg, LSS och HVB får du alltid öppna själv.

Vilka brott syns i belastningsregistret?

Mord (3 kap 1 § BrB) Dråp (3 kap 2 § BrB) Misshandel (3 kap 5 § BrB) Grov misshandel (3 kap 6 § BrB) Människorov (4 kap 1 § BrB) Olaga frihetsberövande (4 kap 2 § BrB) Olaga tvång (4 kap 4 § BrB) Olaga hot (4 kap 5 § BrB) Sexualbrott (6 kap BrB) Rån (8 kap 5 § BrB) Grovt rån (8 kap 6 § BrB) Hets mot folkgrupp (16 kap 8 …23 jan

Hur länge syns en dom på Mrkoll?

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Vilka domar syns i belastningsregistret?

I belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till. Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott. Så vad som står i ditt belastningsregister beror helt på om du tidigare blivit dömd för något eller inte.

Vilken typ av registerutdrag?

Utdrag för arbete inom skola/barnomsorg

Även administrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal ska visa registerutdrag inför en anställning. Du som arbetsgivare kan även kräva en registerkontroll inför en anställning i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.