Vilket bråk är störst 1 3 eller 1 4 ?

vilket bråk är störst 1 3 eller 1 4 ? Jämföra bråk åk 5, Vilket tal är störst 0 3 eller 0 13, 3/10 i decimalform, Nämnare, Bråktal, Addera och subtrahera bråk, Storleksordna bråk, 3 fjärdedelar i decimalform

Vilken av bråken är störst?

När du ska jämföra bråk så skall du avgöra vilket av ett antal bråktal som är störst eller minst. Det gör du genom att du antingen skriver bråktalen på samma nämnare eller räknar ut dem i decimalform. I bilden ovan ser du att $\\frac{3}{5}$ är större än $\\frac{4}{7}$ då det röda området är större i den rektangeln.

Hur vet man om ett Bråks värde är större än 1?

Ett sätt att se på bråktal är att nämnaren anger hur mycket det hela är. Har vi till exempel delat en tårta i fyra bitar, då är det hela just fyra bitar. Täljaren i ett bråktal anger hur stor del av det hela som vi är intresserade av, till exempel tre tårtbitar av de totalt fyra tårtbitarna.

Hur förlänger jag bråk?

Om man har ett bråktal och vill ha ett större tal i täljaren eller nämnaren, då kan man förlänga bråket. Det gör man genom att multiplicera såväl täljaren som nämnaren med samma tal.

Vilket är störst?

1. Ryssland. Ryssland är världens största land med en yta på 17 098 242 km², vilket är nästan dubbelt så stort som Kanada. Det mesta av landet består dock av Sibiren, som till största del är obebott, men väldigt resursrikt.17 apr

Hur förkortar man bråk med 4?

Att förlänga bråk innebär att du multiplicerar täljare och nämnare med samma tal. När du förkortar bråk så dividerar du täljare och nämnare med samma tal. Bråktalet kommer att vara lika stort efter förlängningen eller förkortningen.

Hur man räknar med bråk?

När du skall dividera bråk så multiplicerar du det första bråkets täljare med det andras nämnare och sätter resultatet i täljaren av ditt svar. Därefter multiplicerar du det första bråkets nämnare med det andras täljare och sätter resultatet i svarets nämnare. Här hittar du regeln för att multiplicera bråktal.

Vad är hälften av 1 3 i bråkform?

När du räknar multiplicerar du med en halv: 12*13 = 12*3 = 16. Det är samma sak. paulinapil skrev: Jag tänker mig att om jag tar hälften av den biten får jag 1/6 eftersom jag tänker mig att jag ska dela dom andra 2/3 likadant på hälften.

Hur mycket är två tredjedelar?

2/3 av 12 ? här vet vi nu att 1/3=4, enligt ovan ? och kan beräkna 2×4=8. Vi multiplicerar med 2 eftersom det är 2 tredjedelar vi vill veta hur många det motsvarar. I filmen visas även hur du kan beräkna 4/6 och 3/4 av 12 knappar, både med knappar och hur beräkningarna kan skrivas.

Vilket tal är minst?

Exempel: Vilket tal är minst, 2 eller -5 ? Vi ser på tallinjen att -5 är minst.

jsaction=”WFrRFb;keydown:uYT2Vb”>9:21Är ett bråk större eller mindre än 1/2, större eller mindre än 1 och hur kan jag se vilket som är störst eller minst av olika bråk med samma …YouTube · Ulrika Gustafsson · 16 févr. 2015