Vilket kollektivavtal har jag ?

vilket kollektivavtal har jag ? Sveriges Ingenjörer kollektivavtal, Unionen kollektivavtal, Kollektivavtal Unionen lön, Hängavtal Byggnads, Kollektivavtal tjänstemän, Kollektivavtal Byggnads, Kollektivavtal lön, Kollektivavtal Kommunal

Vad heter Mitt kollektivavtal?

Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal. Kommunal har tusentals kollektivavtal.

Hur vet man vilket avtalsområde man tillhör?

Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör hittar du uppgifter om det när du loggar in på Mina sidor. Tänk också på att inte alla avtal innehåller ett engångsbelopp, på grund av att alla avtal har olika förutsättningar och förhandlingar.

Vilka olika kollektivavtal finns det?

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och landsting. Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal.

Vart hittar jag mitt kollektivavtal Handels?

Du som är medlem hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor….Fler saker som ingår i kollektivavtalet:

  1. Arbetsmiljöavtal.
  2. Jämställdhetsavtal.
  3. Medbestämmandeavtal.
  4. Kompetensutvecklingsavtal.

Måste man vara med i facket för att få ett kollektivavtal?

Avtalet gäller alla anställda

Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med. Kollektivavtal och hängavtal blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Hur låg lön får man ha?

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner eller minimilöner som det också kallas. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna – men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. Någon övre gräns för lönen finns inte!

Hur se kollektivavtal?

Så hittar du ditt kollektivavtal

Visade sökträffen i Kollkollen att arbetsplatsen har kollektivavtal? Då kan du som är medlem i Kommunal logga in på Mina sidor för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal.