Vilket körkort krävs för husbil ?

vilket körkort krävs för husbil ? Körkort för husbil, största husbil med b-körkort, B-körkort husbil, Husbil över 3500 kg i Europa, Hur fort får man köra med husbil, Husbil vikt, Husbil 3500kg, Transportstyrelsen

Får man köra husbil med vanligt körkort?

Med B-behörighet får du lov att köra personbil (PB1 och PB2) och lätt lastbil med en totalvikt på max 3 500 kg. Alla husbilar registreras idag som Personbilklass 2 (PB2) vilket innebär att du får lov att köra köra fordon trots att de har en totalvikt över 3 500 kg.

Hur vet jag om jag får köra husbil?

Om ditt körkort utfärdats 1996-07-02 eller senare får du köra husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg på vanligt B-körkort och husbilar över 3 500 kg med C1- eller C-körkort. C1-körkort gäller husbilar upp till totalvikten 7 500 kg, för tyngre husbilar krävs C-körkort.

Får man köra husbil med C körkort?

Åldersgränsen för C1 är 18 år och den gäller för både övningskörning och förarprov. För att ta C1, liksom för de övriga tunga behörigheterna, måste du ha B-körkort. Vill du kunna köra ännu tyngre husbilar är det C-behörigheten som gäller. Den kan du, med vissa undantag, ta från det att du fyllt 21 år.

Hur tungt fordon får man köra på b kort?

B ? Personbil och lätt lastbil Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.

Hur stor husbil får man köra med B-körkort?

Husvagnen får väga max 750 kg, alternativt får ekipaget max väga 3,5 ton. Transportstyrelsen har en användbar släpvagnskalkylator om du vet registreringsnummer på bil och husvagn. Med utökat B-körkort, B96, får du dra släp som väger över 750 kg, så länge ekipaget väger max 4250 kg.

Vad betyder C1 på körkortet?

C1 ? Medeltung lastbil

Körkortsbehörigheten C1 ger rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg. Med ett C1-körkort får du också köra personbilar med en totalvikt över 3500 kg men inte över 7500 kg.

Hur stor husbil får man köra med B körkort?

Den som har en utökad B-behörighet (kod 96) får köra en fordonskombination som väger 4 250 kg. Personbilens vikt dock inte överstiga 3,5 ton. En personbil klass II som är tyngre än 3,5 ton kräver behörighet C1 eller C. Vill man dra ett släp med sin tunga husbil krävs behörighet C1E eller CE.

Vad händer om man kör för tung husbil?

Om du kör en husvagn som är för tung för din behörighet och blir stoppad av polisen riskerar du att bli dömd för olovlig körning. Detta framgår av 3§ Lag om straff för vissa trafikbrott. Det vanliga straffet för olovlig körning är böter.