Vilket land har mest invånare ?

vilket land har mest invånare ? Vilket land har minst invånare, Världens befolkning 2022, Befolkning länder, Invånare Indien, Jordens befolkning 2021, Befolkning Europa, Invånare världen, Befolkning Europa länder

Vilka 10 länder är de mest folkrika i världen?

Lista över länder efter folkmängd

Pos Land Folkmängd
1 Kina 1 410 539 758
2 Indien 1 389 637 446
3 USA 331 449 281
4 Indonesien 270 203 917

91 rader till

Vilket land har flest invånare 2022?

Ju fler invånare landet har, desto mörkare blått är det markerat. Asien är den världsdel där det bor flest människor, ca 4,7 miljarder (2022). Både Kina och Indien har befolkningar som snart närmar sig 1,5 miljarder människor och Kina som länge varit jordens folkrikaste land kommer att passeras av Indien före år 2030.

Vilket land i Europa har flest invånare?

Den medlemsstat med högst befolkning är Tyskland, med ett beräknat invånarantal på omkring 82,1 miljoner människor. Den minst befolkade medlemsstaten i EU är Malta, med omkring 400 000 invånare.

Vilket land i världen har minst invånare?

Vatikanstaten har världens lägsta invånarantal och är alltså världens minsta land, både till ytan och antal invånare.17 apr

Vad är störst Ryssland eller USA?

Ryssland. 17 098 242 km² gör Ryssland till världens i särklass största land.

Hur många ryssar bor i Ryssland?

Större delen av befolkningen bor i landets europeiska del. Folktätheten varierar från mindre än en invånare per kvadratkilometer i delar av Sibirien till 4 900 i Moskva. Av Rysslands invånare är drygt fyra femtedelar etniska ryssar, det vill säga östslaver med ryska som modersmål.

Hur många ryssar bor i Sverige?

2019 bodde det i Sverige sammanlagt 31 907 personer som antingen själva var födda i Ryssland eller hade minst en förälder som var det. varav 20 930 födda i Ryssland och 1 756 födda i Sverige men med båda föräldrarna födda i Ryssland.

Vilket land är störst Sverige eller Ukraina?

Ukraina är en tredjedel större än Sverige och Europas näst största stat efter Ryssland. En del av landet, Krimhalvön som är nästan lika stor som Småland, är omstridd och kontrolleras av Ryssland sedan 2014.

Vilket land har flest äldre?

Medellivslängden i Sverige antas öka med drygt 7 år, från dagens drygt 80 år till 88 år. För kvinnor antas en något långsammare ökning av medellivslängden. Mest antas den öka i Bulgarien, från 78 år till 89 år. Minst antas medellivslängden öka i Spanien, från 85 år till 92 år.

Hur många människor i världen dör varje dag?

Varje dag dör 151 600 personer.