Vilket språk är närmast släkt med svenskan ?

vilket språk är närmast släkt med svenskan ? Svenska a1 c1, Svenska institutet, Släktskapsförhållanden, Språkfamiljer, Språk släktträd, Språkträdet, Indoeuropeiska språk likheter, Indoeuropeiska språkfamiljen

Vilket språk är släkt med svenska?

Släktskap. Svenska är närmast besläktat med danska och norska, och utgör tillsammans med dessa språk de skandinaviska språken, som i sin tur är del av den nordgermanska (nordiska) språkgruppen. Övriga nordgermanska språk är färöiska och isländska. Som andra germanska språk är svenska ett indoeuropeiskt språk.

Vilket språk är närmast till svenska?

Svenskan är ett germanskt språk och på nära håll släkt med de andra nordiska språken: danska, norska, isländska och färöiska (läs mer i kunskapsbanken Lär dig mer om de nordiska språken).

Hur är isländska släkt med svenska?

Språkvetenskapligt sett hör de flesta av Nordens språk till den indoeuropeiska språkstammen. Det gäller färöiska, isländska, norska, danska och svenska, som alla är nordgermanska språk med ursprung i det samnordiska språket som talades under vikingatiden.

Är svenska släkt med hindi?

Svenskan är släkt med danska, nederländska, ryska och hindi då alla dessa tillhör den indoeuropéeiska språkfamiljen. Danska ligger närmast då det tillhör de nordiska språken såsom svenska också gör.

Hur likt är danska svenska?

Vem som helst kan se att svenska, norska och danska liknar varandra. Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på samma sätt. Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk.

Vilket språk har påverkat svenskan mest?

Förändringar i språket

Under hela medeltiden, omkring år 1000?1500, var påverkan från tyskan stor, framför allt på ordförrådet: arbete, betala, bli, möjlig är alla tyska lånord. Tyska var ett viktigt långivande språk ända in på 1900-talet.

Hur är det norska språket släkt med svenska?

Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med att de skilda språken började utvecklas. I Norden talas två andra språk som är nära besläktade med de skandinaviska språken: isländska och färöiska.

Vilka länder är Sverige släkt med?

Svenskan är ett nordiskt språk, en germansk gren av det indoeuropeiska stam trädet. Dess syskon är danskan och norskan, medan de andra nordiska språken isländska och färöiska snarare kan betraktas som halvsyskon som bevarat mer av sina ursprungliga drag. Engelska och tyska blir med detta sätt att se närmast kusiner.

Vilka språk i Europa är svenskan inte släkt med?

Språk som talas i länder som ligger bredvid varandra behöver inte vara släkt. Här, mitt ibland de indo-europeiska språken talas det också finska, samiska, estniska och ungerska. De är inte indo-europeiska utan finsk-ugriska och växer på det uraliska trädet.